Landskabet i byen – parken

Der er masser af landskab i byerne, i hvertfald i mange af de store byer, f.eks. København. Det er landskab, der er firseret på en helt anden måde, end landskaber fra landet. Landskaberne i byerne har tit navne og mange af dem ender på “park”. Således også Frederiksberg park, som billedet er taget i.     Parker er specielle fordi landskabet er designet. Det er, kan man sige, levende arkitektur og derfor kan du også finde steder og vinkler, som en (have)arkiktekt har planlagt til at være særlig smuk. Den slags skal du selvfølgelig gå efter – og et hint kan være at se på officielle billeder fra parken eller læse beskrivelser af parken.

Frederiksberg have har, som så mange andre parker og haver, en del broer og de er både særlige og smukke. Deres udformning er nøje tilpasset dens øvrige udtryk og det er i Frederiksberg præget af en vis romantik. Derfor har jeg valgt en bro som mit hovedmotiv og jeg har valgt at bruge en meget stor blænde: blænde f/1,8 for at få en lille dybdeskarphed. Lille dybdeskarphed giver nemlig hurtigt et romantisk præg. Den lille dybdeskarphed kræver så til gengæld, at der er ekstra påpasselighed omkring Frederiksberg Have med meget stor blænde: blænde f/1,8. Det giver placering af fokuspunktet: Fokus skal virkelig lægges lige der, hvor det bedst underbygger hovedmotivet samt lille dybdeskarphed og et romantisk udtryk. det udtryk, som billede skal have. Jeg har valgt at lægge skarpheden på de nærmeste af broens piller.

Læs også: